Sländan Design
Sländan Design

Sländan Design

slandandesign@gmail.com

Sländan Design vill skapa ett mer hållbart samhälle där vi tar vara på de textila resurser som redan finns. Våra kläder återskapas med kärlek och omtanke för kommande generationer. Alla plagg och produkter är gjorda för hand och därför unika. …………………………………………………………………………………………………………….. Sländan Design wants to create a more sustainable society where we reuse the textile resources that already exist. Our clothes are recreated with love and care for future generations. All garments and products are made by hand and therefore unique.